US Army Corps of Engineers
Kansas City District Website Website

Latest Kansas City District Info

Maximum and Minimum Lake Elevations

                                           

Year Date Maximum
Elevation
Date Minimum
Elevation
2019 31-May 1135.84    
2018 26-Oct 1104.02 19-Jan 1072.88
2017 26-May 1092.08 31-Jan 1071.87
2016  03-Jun 1097.93 20-21-Dec 1072.40
2015 19-Jun 1111.17 01-Apr 1072.45
2014 10-Jun 1083.81 18-Feb 1072.47
2013 3-Jun 1089.02 15/25-Jan 1062.33
2012  13-Apr 1080.33 31-Dec 1062.57
2011 4-Sep 1092.42 7-Mar 1071.88
2010 9-Jul 1106.53 22-Jan 1071.69
2009 4-May 1083.73 25-Feb 1071.68
2008 16-Jun 1097.98 26-Mar 1072.17
2007 30-May 1100.72 16-Feb 1068.55
2006 9-Jun 1076.62 3-Nov 1067.54
2005 15-Jun 1084.12 17-Mar 1071.85
2004 18-Jun 1083.78 12-Jan 1071.56
2003  2 Jul 1086.37 24-27 Jan 1068.69
2002  2 Jun 1081.85 2-3 Oct 1068.75
2001  19 Mar 1092.74 12-Jan 1068.36
2000  29 Jul 1086.37 29-Dec 1069.02
1999  6 Jul 1091.18 11-Jan 1072
1998  6 Nov 1088.92 25-Feb 1072.03
1997  28 Jun 1080.02 7-Mar 1072.05
1996  7 Jun 1096.64 5-Feb 1071.71
1995  2 Jun 1105.02 6-Jan 1071.72
1994  20-21 Oct 1079.31 1-2 Mar 1071.34
1993  23 Jul 1137.77 13-Dec 1071.68
1992  31 Jul 1098.47 1-Jan 1069.32
1991  3 Jun 1080.07 14-Nov 1068.55
1990  20 Jun 1096.31 20-Feb 1070.46
1989  11 Sep 1086.61 17-Jan 1069.17
1988  16 Jul 1078.74 31-Dec 1069.42
1987  17 Apr 1111.67 9-Jun 1071.18
1986  16 Oct 1099.46 18-Feb 1072.85
1985  13 Oct 1086.16 1-Aug 1072.92
1984 25 Jun  1112.2 24-Jan 1071.9
1983  3 Jul 1097.98 24-Dec 1072.08
1982  3 Jun 1091.5 21-Apr 1074.9
1981  29 Jul 1083.5 14-Feb 1069.25
1980  6 Apr 1091.92 3-Dec 1069.58
1979 26 Mar  1109.1 26-Dec 1073.08
1978  23 Mar 1096.6 20-23 Jan 1073.37
1977  16 Sep 1086.1 8-Feb 1072.17
1976  27 Apr 1083.6 31-Dec 1072.69
1975  28-30 Jun 1086.45 8-Jan 1068.97
1974 28 Jun  1079.7 4-Dec 1068.99
1973  18-20 Oct 1127.9 25-Feb 1093.74
1972  8 Sep 1082.06 12-Jun 1074.89
1971  25 May 1084.66 27-Oct 1072.83
1970  12 May 1078.68 1-Jan 1073.53
1969  25 Mar 1084.98 5-Dec 1071.71
1968  21 Oct 1086.58 23-Jul 1073.32
1967  22-23 Jun 1090.17 4-Jan 1060.82
1966  16 Jan 1077.09 30-Sep 1072.18
1965  7 Jul 1094.28 1-Jan 1071
1964  26 Jun 1089.39 24-Nov 1069.98
1963 29-Jun 1081.68 25-Nov 1071.39
1962 31-Dec 1063.09 30 Apr - 1 Jun 1031.75